zaterdag, 25 februari 2017

 


 

Het Talent is een groeiende school aan de Krommekamp 115b in de wijk Frankrijk in Harderwijk. Ouders en kinderen voelen zich er thuis vanwege de vriendelijke en open houding die we tegenover elkaar hebben. We stimuleren en dagen onze leerlingen uit om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze trots zijn op hun werk en elke dag met plezier naar school gaan.

De basisvaardigheden van rekenen en taal vinden wij erg belangrijk, daarnaast is er extra aandacht voor Engels vanaf groep 1, kunst & cultuur en leesplezier. Extra zorg is er voor de leerlingen die het nodig hebben, inclusief de meer- en hoogbegaafde kinderen (onze Plusklas).

Op Het Talent wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met betekenisvolle thema’s waarin leerkracht en leerling samen vorm geven aan het onderwijs. Het voordeel is dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en zorgt voor goede leerresultaten.

Meer weten over onze school?

Schoolleider Frank Jongbloed (0341-427427 / hettalent@stichtingproo.nl) beantwoordt graag uw vragen of neemt u mee voor een rondleiding door school. Op deze pagina kunt u informatie vinden over onze school, onze schoolgids lezen, foto's van activiteiten bekijken of een afspraak maken voor een gesprek. Bekijk ook onze promotiefilm!


Wij hebben een continurooster!Blijf op de hoogte

Kijk via 'Groepen' op onze weblogs!

Copyright 2010 obs Het Talent