Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Peuteropvang en BSO

Wat is een peuterspeelzaal?
De peuterspeelzaal is een plaats waar een kind van 2 tot 4 jaar naar hartenlust kan spelen met leeftijdgenootjes. Door het aanbieden van speelse, gevarieerde activiteiten wordt de ontwikkeling van het kind zo veel mogelijk gestimuleerd.

In basisschool Het Talent is peuterspeelzaal Pippeloentje gehuisvest.

Dit is voor ouders gemakkelijk wanneer ze oudere kinderen hebben die al de basisschool bezoeken. Maar ook kan hierdoor gemakkelijk contact plaatsvinden tussen peuterspeelzaal en basisschool. Daardoor verloopt de overstap van peuterspeelzaal naar basisschool gemakkelijker en groeit uw kind langzamerhand naar de basisschool toe.

Lees hier verder...

IKC Het Talent

Samen nog meer kansen.
Wat hebben een basisschool en een organisatie voor kinderopvang gemeen? Heel veel!
Beiden willen het beste voor uw kind, het beste op het gebied van opvoeden, leren en spelen.

Basisschool Het Talent en Stichting Eigen&Wijzer voor kinderopvang hebben hun krachten gebundeld, om het beste voor uw kind nog beter te maken. We werken intensief samen, vanuit een gedeelde visie. Ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal, maar ook het faciliteren van ouders om werk en opvoeding te combineren vinden we belangrijk.

Samen in een IKC

In het Integraal Kind Centrum Het Talent/Eigen&Wijzer komt alles samen. Op één locatie bieden we een totaalpakket voor u en uw kind(eren) op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Tussen 8.00 uur tot 18.30 uur kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar bij ons terecht om te leren en te spelen. Wij bieden een dagprogramma waarin zowel het plezier, welzijn en de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Het herkennen, erkennen en stimuleren van talent krijgt hierbij alle aandacht, onder schooltijd en tijdens de buitenschoolse opvang. Misschien is uw kind wel een echte musicus, een kunstenaar, of een sporter in de dop, wie weet! Bij ons krijgen kinderen alle ruimte en kansen om hun unieke talenten te ontdekken.

Talenten binnen het team en daarbuiten
Alle medewerkers van het IKC werken nauw samen en kunnen zowel tijdens als na schooltijd worden ingezet. Zo kan een speciaal gekwalificeerde medewerker van de opvang tijdens lesuren ondersteuning bieden aan de leerkracht, of bijvoorbeeld muziek- of sportlessen verzorgen. Leerkrachten kunnen na schooltijd bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding bieden. Zo benutten we ook de talenten van ons team optimaal.

Omdat we niet alles alleen kunnen, werken we samen met diverse organisaties op het gebied van sport en cultuur. Ook voor u, als ouder, staan we klaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het geven van basis opvoedingsadviezen aan ouders.

Structureel, flexibel of incidenteel
Het Integraal Kind Centrum biedt een dagprogramma, waarbij deelname aan de schooltijden verplicht is. Daarnaast kunt u gebruik maken van buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd. U kunt kiezen voor vaste of flexibele dagdelen. Uw kind kan ook incidenteel meedoen aan specifieke buitenschoolse activiteiten. In onze nieuwsbrief kunt u lezen welke activiteiten er op stapel staan.

Uw kind ook op ons IKC?
We laten u graag kennis maken met het Integraal Kind Centrum en haar medewerkers. Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust met ons op.

Aanmelden voor en naschoolse opvang
Aanmelden voor de voor- en/of naschoolse opvang kan door het invullen van het inschrijfformulier. Dit formulier mag u ingevuld aan ons retourneren of inleveren bij de BSO ruimte. Hier liggen ook blanco formulieren voor u klaar. Wanneer u reeds gebruik maakt van opvang via een andere aanbieder heeft u maximaal een opzegtermijn van 1 maand.

Klik hier voor nog meer informatie:

email: ikc-talent@eigen-en-wijzer.nl
telefoon locatie: 06-15881083

plaatsingen
email: planning@eigen-en-wijzer.nl
telefoon: 035-5826035

Ga terug naar pagina informatie

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.