Maak

kennis met

onze school

Proef de sfeer!

Op Het Talent wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met betekenisvolle thema’s waarin leerkracht en leerling samen vorm geven aan het onderwijs. Het voordeel is dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en zorgt voor goede leerresultaten.

Ouders over de school

Wat vinden onze ouders van school... 

OR en MR

Wij hebben betrokken ouders... 

Kinderen over de school

Wat vinden de kinderen van school... 

Speciaal voor peuters

En dan ga je bijna naar school...